Search glas

18-05-18 icke regulatorisk

Beijer Ref förvärvar franska HVAC-distributören GH2C

Den svenska kylgrossistkoncernen Beijer Ref AB har ingått ett avtal om att förvärva tillgångarna i det franska HVAC-distributionsföretaget GH2C.

GH2C är baserat i Lyon och har även ett försäljningskontor i Grenoble. Företaget är distributör av de kända luftkonditioneringsvarumärkena Daikin och Toshiba i Frankrike. GH2C levererar AC-enheter till både det professionella segmentet och mot konsumentledet. Den rapporterade årliga omsättningen är cirka 60 miljoner kronor. Försäljningen sker via ett distributionsnät med två filialer. Totalt har bolaget 11 anställda.

Med GH2C äger Beijer Ref totalt fyra kyl- och HVAC-grossister i Frankrike.

Per Bertland, VD för Beijer Ref, kommenterar:

”Förvärvet av GH2C stärker ytterligare vår position på vår största marknad Frankrike och i södra Europa som helhet. Komfortkyla som område fortsätter att växa. Genom att utöka vårt erbjudande med kompletta produktsortiment från ledande varumärken, samtidigt som vi breddar vår marknadsnärvaro, skapar vi ytterligare affärsmöjligheter.”

Ledningen i GH2C kommer fortsatt att vara aktiv i företaget. GH2C kommer att integreras i Beijer Refs organisation och ingår i bolagets räkenskaper från 1 maj 2018. Förvärvet förväntas inte påverka koncernens resultat eller finansiella ställning väsentligt.

Malmö den 18 maj 2018

Beijer Ref AB (publ) 

För mer information, vänligen kontakta: 

Per Bertland, CEO

Telefon +46 40-35 89 00

Email pbd@beijerref.com

Maria Rydén, CFO

Telefon +46 40-35 89 00

Email mrn@beijerref.com 

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdes­skapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 36 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com