Search glas

21-01-27 icke regulatorisk

Beijer Ref förvärvar australiensisk HVAC-distributör

Den globala kylgrossisten Beijer Ref har tecknat ett avtal om att förvärva alla aktier i det australiensiska distributionsföretaget Complete Air Supply.

Complete Air Supply (CAS) är en tillverkare och distributör av kanal- och rörsystem till luftkonditioneringsprodukter i Australien med cirka 40 anställda. Försäljningen sker via ett distributionsnätverk med tre filialer i Queensland. Den årliga försäljningen uppgår till cirka 130 miljoner kronor. Beijer Ref förvärvar CAS från en huvudägare.Beijer Ref är redan närvarande i Australien genom Beijer Ref Australia, Kirby och ACD Trade. Förvärvet stärker koncernens totala närvaro i APAC-regionen och omsättningen uppgår efter förvärvet till ca 3 miljarder kronor.

Per Bertland, VD Beijer Ref, kommenterar:

”Australien är en viktig marknad för oss och det är glädjande att vi hittade en möjlighet att växa vidare. CAS är ett välskött och snabbt växande företag som kommer att tillföra värde till vår grupp i form av ett bredare produktsortiment inom luftkonditionering. CAS är redan en befintlig leverantör till Beijer Ref i Australien. Förvärvet förbättrar vår position på marknaden för bostäder och mer allmänt inom det kommersiella segmentet. CAS:s produkter, erfarenhet och expertis kommer att stärka och komplettera vårt erbjudande inom luftkonditionering och öka vår befintliga kundbas.”

Parterna har undertecknat ett bindande avtal idag och övertagandet är planerat till 1 februari 2021. CAS fortsätter i sin befintliga form. Förvärvet förväntas påverka Beijer Ref-koncernens resultat marginellt positivt.

Malmö, 27 januari 2021

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Per Bertland, CEO

Telefon +46 40-35 89 00

Email pbd@beijerref.com

Maria Rydén, CFO

Telefon +46 40-35 89 00

Email mrn@beijerref.com

BEIJER REF AB är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdesskapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 37 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com