Search glas

22-09-19 regulatorisk

Beijer Ref förvärvar AAD och HVAC Consolidated i Australien

Beijer Ref har per dagens datum tecknat avtal om att förvärva 51 procent av aktierna i australiensiska luftkonditioneringsföretaget AAD (Australian Airconditioning Distributors Pty Ltd) och HVAC Consolidated (HVAC Consolidated Pty Ltd), med option om att förvärva resterande andel.

Under det australiensiska räkenskapsåret, som avslutades den 30 juni 2022, hade AAD och HVAC Consolidated en sammanlagd omsättning på cirka 800 miljoner SEK med god lönsamhet. Säljare av AAD och HVAC Consolidated, och innehavare av de återstående 49 procenten i respektive bolag, är Aircon Concepts Pty Ltd och Coldflow Airconditioning Pty Ltd. Slutförandet av transaktionen förväntas ske 1 november 2022.

AAD och HVAC Consolidated är baserade i Melbourne, Australien, där AAD har geografisk täckning i tre delstater. Bolagen har tillsammans etablerade relationer med internationella tillverkare inom luftkonditionering, samt en bred produktportfölj genom AAD. Beijer Ref, AAD och HVAC Consolidated kommer gemensamt expandera sin produktportfölj samt driva synergier inom inköp.

AAD kommer att fortsätta att bedriva sin verksamhet under eget varumärke, inom såväl distribution som marknadsföring. Förvärvet kommer att ha en positiv påverkan på Beijer Ref-koncernens resultat och ställning. AAD och HVAC Consolidated har cirka 125 anställda.

Christopher Norbye, CEO Beijer Ref, kommenterar:
”Förvärvet av AAD och HVAC Consolidated ligger i linje med vår tillväxtstrategi och kompletterar väl vårt existerande utbud i Australien. AAD har mycket goda förutsättningar för fortsatt stark tillväxt och vi ser fram emot att utveckla bolagen tillsammans med de befintliga ägarna.”

Köpeskillingen, för 51 procent av aktierna, uppgår till cirka 480 miljoner SEK på skuldfri basis och förvärvet finansieras via likvida medel samt existerande kreditfaciliteter.

Malmö, 19 september 2022
Beijer Ref AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:
Christopher Norbye, CEO
Telefon +46 40-35 89 00
Email cne@beijerref.com

Ulf Berghult, CFO
Telefon +46 40-35 89 00
Email ubt@beijerref.com

BEIJER REF AB är en teknikorienterad handelsgrupp som genom mervärdesprodukter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kylning och klimatkontroll. Beijer Ref är en av de största kylgrossister i världen och finns representerade i 42 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

 www.beijerref.com

Denna information är sådan som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-19 13:30 CET.