Search glas

20-11-27 icke regulatorisk

Beijer Ref fortsätter investera i grön teknik

Investeringen i det danska kylteknikbolaget Fenagy A/S gör att Beijer Ref växer inom OEM-segmentet på den europeiska marknaden.

Beijer Ref AB (publ) har i dag ingått avtal om att investera i det danska kylteknikbolaget Fenagy A/S. Bolaget är nybildat och håller på att utveckla och lansera ett nytt industriellt produktsortiment inom industriella värmepumpar och kylsystem som är baserade på det miljövänliga köldmediet CO2. Fenagy har tio anställda och huvudkontoret ligger i Århus, Danmark. Beijer Ref blir minoritetsägare i bolaget med option att bli majoritetsägare inom fyra år.

Fenagy är i fas med att lansera en portfölj av värmepumpar och kylsystem som har kapacitet mellan 200 och 1800 kW. I första fasen kommer den skandinaviska marknaden att prioriteras. Nästa steg i lanseringen täcker även England, Frankrike, Benelux, Tyskland, Baltikum och Polen.

I dag utgår Beijer Refs huvudsakliga OEM-produktion från dotterbolaget SCM Frigo i Italien. Med Fenagys produktsortiment kompletterar och stärker koncernen sitt OEM-erbjudande på Beijer Refs viktigaste marknader.

Per Bertland, CEO Beijer Ref, kommenterar:

”Investeringen i Fenagy innebär att vi satsar ytterligare på OEM som är ett av våra tillväxtområden. Bolaget drivs av ett engagerat och kunnigt team som är fast beslutet att göra skillnad när gäller att skapa energieffektiva och miljövänliga lösningar för framför allt den nordiska marknaden. Vi ser direkt att vi kan få betydelsefulla synergieffekter med vår befintliga organisation och verksamhet. Den nordiska marknaden ligger längst fram i omställningen till miljöteknik som är anpassad efter EU:s utfasningsprogram av F-gaser. Att vi nu kan utöka våra erbjudande på marknaden ligger helt i linje med vår strategi.”

Kim Christensen, VD för Fenagy, kommenterar:

”Vi är mycket stolta över att få tillit och erkännande från Beijer Ref i ett så tidigt skede. Med Fenagy har vi startat ett ambitiöst och spännande projekt och vi ser Beijer Ref som en viktig partner för att nå våra mål. Vi kommer att hålla oss till vår ursprungliga affärsplan och arbeta självständigt, men med alla fördelar som Beijer Ref kan medföra när det gäller såväl kommersiell som teknisk support.”

Malmö, 27 november 2020

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Per Bertland, CEO

Telefon +46 40-35 89 00

Email pbd@beijerref.com

Maria Rydén, CFO

Telefon +46 40-35 89 00

Email mrn@beijerref.com

BEIJER REF AB är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdesskapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 36 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com