Search glas

23-07-27 icke regulatorisk

Beijer Ref etablerar sig i Sydkorea genom förvärv av DS Maref

Beijer Ref har tecknat avtal om att förvärva verksamheten i DS Maref och etablerar sig därmed på den sydkoreanska marknaden. DS Maref är en distributör av kylkompressorer och komponenter samt tillverkare av kylaggregat och förångare. Bolaget har en årlig omsättning på cirka 375 miljoner SEK.

DS Maref grundades 1986 och har sitt huvudkontor i Seoul (Sydkorea). De har goda relationer med internationellt kända tillverkare och besitter en omfattande kunskap inom HVACR-segmentet. Förvärvet, som ligger i linje med Beijer Refs övergripande strategi, möjliggör för verksamheten att ytterligare expandera och stärka DS Marefs produktportfölj och dra fördel av bolagets lokala kännedom på den sydkoreanska marknaden.

DS Maref har idag 82 anställda och förvärvet förväntas ha en mindre påverkan på koncernens resultat och ställning.

Christopher Norbye, CEO Beijer Ref, kommenterar:

“Vi är glada över att få välkomna DS Maref till Beijer Ref-koncernen. Med sin mångåriga operationella erfarenhet samt breda nätverk tillför bolaget värdefulla synergier. Vidare har vi identifierat flertalet utvecklingsmöjligheter på den sydkoreanska marknaden och ser fram emot att tillsammans med DS Maref fortsätta skapa värde för våra kunder och intressenter.”

Malmö, 27 juli 2023
Beijer Ref AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Berghult
CFO
Telefon +46 40-35 89 00
Epost
ubt@beijerref.com

Niklas Willstrand
Global Corporate Communications Manager
Telefon +46 40-35 89 00
Epost
nwd@beijerref.com

BEIJER REF AB är en teknikorienterad handelsgrupp som genom mervärdesprodukter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kylning och klimatkontroll. Beijer Ref är en av de största kylgrossister i världen och finns representerade i 44 länder i Europa, Nordamerika, Afrika och Asien och Oceanien.

www.beijerref.com