Search glas

21-07-01 icke regulatorisk

Beijer Ref blir majoritetsägare i Fenagy A/S

Beijer Ref har ingått avtal om att öka sitt innehav i det danska kylteknikbolaget, Fenagy A/S. Med en investering på 19 miljoner danska kronor utökar Beijer Ref sitt ägande till drygt 50 procent och blir därmed majoritetsägare. Bolaget kommer att ingå i räkenskaperna från och med den 1 juli 2021 och kommer att ha en mindre påverkan på bolagets resultat och ställning.

Investeringen medför att Fenagy därigenom får de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att stärka organisationen och tillgodose marknadens behov.

Beijer Ref gjorde sin första investering i Fenagy i november 2020, genom att förvärva 20 procent av bolaget. Fenagy, som är ett relativt nybildat bolag, tillverkar industriella värmepumpar och kylsystem som är baserade på det miljövänliga köldmediet CO2.

Per Bertland, CEO Beijer Ref, kommenterar:

“Det är väldigt glädjande och spännande att utöka vårt ägandeskap i Fenagy, vilket medför att vi i ännu högre grad kommer att kunna stödja den framtida internationella expansionen. Försäljningen har överstigit våra förväntningar och vi är mycket nöjda med samarbetet och ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget framöver. Fenagys produktsortiment kompletterar väl vårt OEM erbjudande inom grön kylteknik.”.

 

Malmö, 1 juli 2021

Beijer Ref AB (publ)

 

För mer information, vänligen kontakta:

Per Bertland, CEO
Telefon +46 40-35 89 00
Email pbd@beijerref.com

Maria Rydén, CFO
Telefon +46 40-35 89 00
Email mrn@beijerref.com

 

BEIJER REF AB är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdesskapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 37 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com