Search glas

17-09-07 icke regulatorisk

Beijer Ref bakom första miljöanpassade kylsystemet hos detaljhandeljätten Metro i Kina

Installationen öppnar för större marknad i Kina. 

I Kina pågår en aktiv utfasning av köldmedierna HCFC och HFC. Den tyska detaljhandelskedjan Metro AG har därför valt Beijer Refs dotterbolag SCM Frigo som leverantör av kedjans första CO2-transkritiska kylsystem. Tekniken kommer att installeras i Metros grossistbutik i Peking senare i år. Händelsen blir en stor milstolpe inom området för koldioxidutsläpp i Kina.

“En framgångsrik installation kan snabbt expandera marknaden i Kina eftersom fler utländska företag kommer att känna sig trygga med att använda CO2 som köldmedium”, säger Per Bertland, CEO för Beijer Ref.

Metro AG har tidigare kommunicerat sitt mål att minska användandet av F-gaser i butiker över hela världen med 95% före 2030.

“Vi är stolta över att bli utvalda som partner till Metro - en detaljhandelskedja med betydande storlek och inflytande på marknaden - i deras strävan att implementera mer miljövänliga köldmedium. Vi jobbar kontinuerligt för att kunna erbjuda de mest effektiva och gröna alternativen och ser fram emot installationen senare i år”, avslutar Per Bertland. 

Malmö den 7 september 2017

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta

Per Bertland, CEO

Telefon 040-35 89 00

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdes­skapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 34 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com