Search glas

04-04-23 regulatory

Beijer Kyla fördubblar omsättningen och blir Europas största kylgrossist

Beijer Kyla fördubblar omsättningen och blir Europas största kylgrossist

G & L Beijer AB har idag inom affärsområdet Kyla tecknat ett letter of
intent med danska Danfoss om att förvärva deras kylgrossistverksamhet i
Europa. Förvärvet omfattar sex bolag med verksamhet i åtta europeiska
länder. Bolagen har en sammanlagd omsättning på 900 mkr och har cirka
380 anställda. G & L Beijer kommer nu att genomföra en ekonomisk och
juridisk genomgång av bolagen och affären förväntas kunna slutföras
under senare delen av andra kvartalet.

- Förvärvet är en offensiv satsning där Beijer Kyla blir en ledande
aktör i en pågående konsolidering av kylbranschen både vad gäller
tillverkare och grossister i Europa, säger Joen Magnusson, VD för G & L
Beijer.

De förvärvade bolagen, som är organiserade under ett dotterbolag till
Danfoss
- Elsmark Holding - kompletterar Beijer Kylas geografiska spridning i
Europa mycket väl. Störst i Elsmark är den brittiska verksamheten Dean &
Wood med 18 filialer. Härutöver har Elsmark bolag i Irland,
Nederländerna, Schweiz och joint ventures i Polen med filial i Ukraina
samt i Ungern med filial i Rumänien.

Beijer Kyla, som omsatte närmare 900 mkr 2003, har verksamhet i de
nordiska länderna samt i Polen, Estland, Lettland och Litauen. G & L
Beijer beslutade nyligen att även gå in på den ryska marknaden genom ett
nytt finländskt bolag. Det innebär att Beijer Kyla kommer att bearbeta
totalt 16 geografiska marknader i Europa.

Beijer Kyla var redan tidigare Nordens ledande kylgrossist och blir, om
förvärvet genomförs, Europas största.

Elsmarkgruppen har i stort sett samma agenturer och produktsortiment som
Beijer Kyla. Danfoss är sedan tidigare en viktig och betydande
leverantör till Beijer Kyla. Förvärvet innebär att samarbetet mellan
Beijer Kyla och Danfoss kommer att ytterligare förstärkas.

Elsmark Holding är lönsamt men rörelsemarginalen har legat på en lägre
nivå jämfört med Beijer Kyla. Långsiktigt är ambitionen att höja rörelse
marginalen för de förvärvade bolagen. De kortsiktiga synergierna är
hänförliga till lägre centrala kostnader, samordning av inköp och
effektivisering av lager/logistik.

Förvärvet kommer att medföra en goodwill på 140 mkr. Avsikten är att
lånefinansiera förvärvet. Efter genomförandet beräknas soliditeten
överstiga 30%.
G & L Beijerkoncernen kommer med förvärven att omsätta cirka 2,3
miljarder kronor proforma på årsbasis och ha cirka 1000 anställda.
Förutsatt att resultatmålen för Elsmark Holding infrias under året
beräknas förvärvet bidra positivt till
G & L Beijerkoncernens vinst per aktie redan under 2004.

Danfoss är Danmarks största industriföretag med tillverkning av bland
annat kylprodukter. Danfoss omsätter 19 miljarder kronor och har 17 500
anställda.

Malmö den 23 april 2004
G & L Beijer AB

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/23/20040423BIT00230/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/23/20040423BIT00230/wkr0002.pdf