Search glas

22-03-17

Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2021

Beijer Refs Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2021 finns från och med idag tillgänglig på www.beijerref.com

Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer finnas tillgänglig på Beijer Refs huvudkontor under april.

Malmö den 17 mars 2022
Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta

Christopher Norbye, CEO
Telefon +46 40-35 89 00
Email cne@beijerref.com

Ulf Berghult, CFO
Telefon +46 40-35 89 00
Email ubt@beijerref.com

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdes­skapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 41 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com

Informationen är sådan som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-17 16:50 CET.