Search glas

22-03-17

Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2021

Beijer Refs Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2021 finns från och med idag tillgänglig på www.beijerref.com

Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer finnas tillgänglig på Beijer Refs huvudkontor under april.

Malmö den 17 mars 2022
Beijer Ref AB (publ).