Search glas

20-12-23 icke regulatorisk

Ändringar i Beijer Refs valberedning

 

EQT Private Equity (EQTs) förvärv av 29,6% av kapitalet och 26,4% av rösterna i Beijer Ref (publ) från Carrier Global Corporation (Carrier) slutfördes den 22 december 2020.

Som en följd av genomförandet av förvärvet kommer Albert Gustafsson från EQT att ersätta Muriel Makharine från Carrier i valberedningen. Följaktligen kommer valberedningen att bestå av följande ledamöter:

Bernt Ingman, ordförande i Beijer Refs styrelse

Joen Magnusson, ledamot i Beijer Refs styrelse

Patrica Hedelius, AMF Pension

Albert Gustafsson, EQT

Tommi Saukkoriipi, SEB Investment Management och ordförande i valberedningen

Aktieägare som vill kontakta valberedningen för att föreslå ledamöter till Beijer Ref ABs styrelse kan kontakta Tommi Saukkoriipi, SEB Investment Management, telefon: 0771-62 10 00, e-post: tommi.saukkoriipi@seb.se eller info@beijerref.com

Malmö den 23 december 2020

För mer information, vänligen kontakta:

Per Bertland, CEO

Telefon +46 40-35 89 00

Email pbd@beijerref.com

Maria Rydén, CFO

Phone +46 40-35 89 00

Email mrn@beijerref.com

Malmö, 22 december 2020

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Per Bertland, CEO

Telefon +46 40-35 89 00

Email pbd@beijerref.com

Maria Rydén, CFO

Telefon +46 40-35 89 00

Email mrn@beijerref.com

BEIJER REF AB är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdesskapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 36 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com