Search glas

09-02-27 regulatorisk

Ändring av antalet aktier och röster i G & L Beijer AB (publ)

Pressmeddelande från G & L Beijerkoncernen

Med hänvisning till bestämmelserna i lagen om handel med finansiella instrument meddelas härmed att den av G & L Beijer AB genomförda apportemissionen inneburit att antalet aktier och röster i bolaget ökat under februari månad 2009 på sätt som framgår nedan.

Före apportemissionen: A-aktier 1.294.410, B-aktier 11.148.566, totalt antal aktier 12.442.976 och totalt antal röster: 24.092.666.

Ökning: A-aktier 358.710, B-aktier 8.437.429, totalt antal aktier 8.796.139 och totalt antal röster 12.024.529.

Efter apportemissionen: A-aktier 1.653.120, B-aktier 19.585.995, totalt antal aktier 21.239.115 och totalt antal röster 36.117.195.

Malmö den 27 februari 2009
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00, Mobil 0709-26 50 91

www.beijers.com