Search glas

23-03-31 regulatorisk

Ändring av antalet aktier och röster i Beijer Ref

Beijer Ref har som tidigare offentliggjorts genomfört en företrädesemission av aktier av serie B, vilken har resulterat i en ändring av antalet aktier och röster i Beijer Ref.

Före emissionen av nya aktier av serie B fanns sammanlagt 382 304 070 aktier i Beijer Ref, varav 27 956 160 aktier av serie A, motsvarande 279 561 600 röster, och 354 347 910 aktier av serie B, motsvarande lika många röster, totalt motsvarande 633 909 510 röster.

Genom företrädesemissionen har antalet aktier av serie B ökat med 126 781 856, motsvarande lika många röster. Per den 31 mars 2023 finns det sammanlagt 509 085 926 aktier i Beijer Ref, varav 27 956 160 aktier av serie A, motsvarande 279 561 600 röster, och 481 129 766 aktier av serie B, motsvarande lika många röster, totalt motsvarande 760 691 3661 röster.

1) Per den 31 mars 2023 innehar Beijer Ref 1 958 500 egna aktier av serie B.

För mer information, vänligen kontakta:
Christopher Norbye
CEO
Telefon +46 40-35 89 00
Email 
cne@beijerref.com

Ulf Berghult
CFO
Telefon +46 40-35 89 00
Email ubt@beijerref.com

Niklas Willstrand
Global Corporate Communications Manager
Telefon +46 40-35 89 00
Email nwd@beijerref.com

BEIJER REF AB är en teknikorienterad handelsgrupp som genom mervärdesprodukter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kylning och klimatkontroll. Beijer Ref är en av världens största kylgrossister i världen och finns representerade i 43 länder i Europa, Nordamerika, Afrika och Asien-Stillahavsregionen.

www.beijerref.com

Inga av värdepapperna som refereras till häri har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av värdepapperna i USA.

Informationen är sådan som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-31 14:15 CET.