Search glas

Integrering av FN:s globala mål​

Beijer Ref ser möjligheter att kunna vara med och påverka flera av de 17 Globala målen i Agenda 2030. Mål som är speciellt angelägna för koncernen och direkt kopplade till bolagets uppdrag och affär är följande:

Jämställdhet

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Ansvarsfull konsumtion och produktion

Bekämpa klimatförändringar

Fred, rättvisa och starka institutioner