Search glas

Årsredovisningar

Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2019

Beijer Refs årsredovisning för 2019 finns från och med idag tillgänglig på www.beijerref.com Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer finnas tillgänglig på Beijers huvudkontor under april. Malmö den 26 mars 2020 Beijer Ref AB (publ) För mer information, kontakta Per Bertland, CEO Telefon +46 40-35 89 00 Email pbd@beijerref.com Maria Rydén, CFO Telefon +46 40-35

19-03-20

Årsredovisning 2018

PDF

18-03-15

Årsredovisning 2017

PDF

17-03-14

Årsredovisning 2016

PDF

16-04-05

Årsredovisning 2015

PDF