Search glas

12-05-15 regulatorisk

Avstämningsdag för aktiesplit i G & L Beijer AB

Vid G & L Beijer AB:s årsstämma den 26 april 2012 beslutades att genomföra en uppdelning av bolagets aktier (s.k. split) 2:1, så att varje aktie delas upp i två aktier av samma aktieslag. Styrelsen har nu fastställt datum för genomförandet av uppdelningen enligt följande.

Avstämningsdag för uppdelningen är den 31 maj 2012, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före uppdelning är den 28 maj 2012. Första dag för handel med uppdelade aktier är den 29 maj 2012.

Viktiga datum:
Sista dag för handel före uppdelning, 28 maj 2012
Första dag för handel efter uppdelning, 29 maj 2012
Avstämningsdag för uppdelning, 31 maj 2012

Aktierna som erhålls genom aktieuppdelningen beräknas att registreras på VP-konton den 1 juni 2012, d v s dagen efter avstämningsdagen. Uppdelningen sker automatiskt via Euroclear och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder. Efter genomförd uppdelning kommer antalet aktier i G & L Beijer AB att uppgå till 42 478 230, varav 3 306 240 A-aktier och 39 171 990 B-aktier.

Malmö den 15 maj 2012

G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

eller

Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04

G & L Beijer är en teknikinriktad handelskoncern som genom en kombination av mervärdesskapande agenturprodukter och egenutvecklade produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och luftkonditionering.