Search glas

Hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en självklar del i Beijer Refs affärsidé. Det är så vi genererar värde – för våra kunder, ägare, anställda, miljö och samhälle.

Vår koncern har en historia som spänner över drygt 150 år, till stor del för att Beijer Ref har arbetat med uthållighet och fattat beslut som håller över tid. I dag omfattar hållbarhet alla delar av organisationen är en uttalad och integrerad del i bolagets strategi. Det innebär att det påverkar allt från affärsmodell till organisation och produktutbud.

För att tydliggöra den strategiska inriktningen för hållbarhetsarbetet har Beijer Ref utvecklat ett ramverk, vilket tar fäste i FN:s globala mål i Agenda 2030.

 

 

Vårt ramverk för hållbarhet