Aktieägare

10 största och övriga
per 2017-12-31

A-aktier

B-aktier

Totalt

Kapital

RösterCarrier

717 420

16 273 872

16 991 292

40,0 %

32,5 %

Magnusson, Joen (familj & bolag)

1 040 000

70 802

1 110 802

2,6 %

14,5 %

Bertland, Per (familj & bolag)

787 000

125 000

912 000

2,1 %

11,0 %

Jürgensen, Peter Jessen

560 620


560 620

1,3 %

7,8 %

SEB Investment Management


3 023 999

3 023 999

7,1 %

4,2 %

Lannebo fonder


2 523 331

2 523 331

5,9 %

3,5 %

Fjärde AP-Fonden


2 191 011

2 191 011

5,2 %

3,0 %

Hain, Jan (privat & bolag)

160 000

125 000

285 000

0,7 %

2,4 %

Handelsbanken fonder


1 449 067

1 449 067

3,4 %

2,0 %

Verdipapirfonde Odin Sverige


1 137 098

1 137 098

2,7 %

1,6 %

Summa 10 största

3 265 040

26 944 180

30 209 220

71,0 %

82,5 %Övriga ägare

41 200

12 140 610

12 181 810

29,0 %

17,5 %

Aktier i eget förvar


87 200

87 200Totalt

3 306 240

39 171 990

42 478 230

100,0 %

100,0 %Röster72 234 390